VZW3-10~VZW3-60新価格
プラン名VZW3-10VZW3-20VZW3-30VZW3-40VZW3-50VZW3-60
2024年3月までの
月額費用
12ヶ月契約
1,980円
3,300円
5,940円
11,220円
21,780円
42,900円
6ヶ月契約2,640円3,960円6,600円11,880円22,440円43,560円
1ヶ月契約3,300円4,620円7,260円12,540円23,100円44,220円
2024年4月からの
月額費用
12ヶ月契約
2,200円
3,520円
6,160円
12,100円
23,100円
45,100円
6ヶ月契約2,8560円4,180円6,820円12,760円23,760円45,760円
1ヶ月契約3,520円4,840円7,480円13,420円24,420円46,420円
一括払い総額12ヶ月契約23,760円39,600円71,280円134,640円261,360円514,800円
6ヶ月契約15,840円23,760円39,600円71,280円134,640円261,360円
1ヶ月契約3,300円4,620円7,260円12,540円23,100円44,220円

VZW3-10~VZW3-60オプション新価格

RDSライセンス1,570円/月
Microsoft SQL Server Web 4コアまで 7,600円/月
6コアまで 11,400円/月
8コアまで 15,200円/月
10コアまで 19,000円/月
ページ上部へ戻る